Zakłady Przemysłu Gumowego "SANTOCHEMIA" Spółdzielnia Pracy

+48 25 757 71 40

O firmie

Polski producent wyrobów gumowych od 1948 roku

Jesteśmy jednym z największych producentów wyrobów gumowych w Polsce. Ponad 50-letnie doświadczenie pozwala nam dostarczać Państwu produkty najwyższej jakości. Nasze produkty z gumy pełnej i porowatej posiadają różne własności fizyko-mechaniczne. Profile gumowe i folie epdm cieszą się dużą popularnością, a wykładziny gumowe i antypoślizgowe trafiają do domów w całym kraju. 

Nasze praktyka pozwala nam na opracowywanie nowych technologii i produkcję wyrobów według indywidualnych wymagań klienta.

Zakłady Przemysłu Gumowego "SANTOCHEMIA" Spółdzielnia Pracy
ul. Warszawska 86, 05-311 Dębe Wielkie
santochemia@santochemia.pl

System Zarządzania Jakością

Certyfikat ISO 9001 : 2015

Nr certyfikatu PL009189/P ważny do 6.09.2021r.
Dla zakresu stosowania:
produkcja kauczukowych wykładzin podłogowych, wyrobów hydro- i elektroizolacyjnych,
płyt gumowych w rulonach, profili oraz mieszanek gumowych

Polityka Jakości

W oparciu o posiadaną wiedzę, doświadczenie i zasoby Spółdzielnia Pracy Santochemia   oferuje swoim Klientom usługi w zakresie produkcji wyrobów gumowych.

Dla utrzymania ciągłej przydatności i skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością, opartego o wymagania normy ISO 9001:2015 została wdrożona i utrzymywana niniejsza Polityka Jakości.

 

Obejmuje ona następujące zagadnienia:

 • Określenie strategii rynkowej i produkcyjnej w zakresie projektowanych i produkowanych wyrobów i wykonywanych usług oraz poszerzania zakresu wykonywanych usług, oczekiwanych przez Klientów,
 • Podejmowanie działań w zakresie zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa technicznego produkowanych wyrobów z jednoczesną redukcją wpływu na środowisko naturalne,
 • Kreowanie bezpiecznych oraz pro-środowiskowych postaw i zachowań pracowników poprzez stałe podnoszenie ich kwalifikacji oraz współudział i zaangażowanie w działaniach na rzecz jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizując przyjętą Politykę Jakości, Spółdzielnia zobowiązuje się do:

 • Ciągłego podnoszenia jakości produkowanych wyrobów i wykonywanych usług,
 • Nieustannego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością a także zgodności systemu z wymaganiami Klienta, normatywnymi, prawnymi i innymi,
 • Elastycznego reagowania na potrzeby Klientów w zakresie unowocześniania produkowanych wyrobów,
 • Produkowania nowoczesnych wyrobów o stabilnej jakości, spełniających wymagania Klientów, norm jakości, środowiskowych i obowiązujących regulacji prawnych,
 • Zabezpieczenia środków i innych zasobów, niezbędnych do realizacji wymagań Systemu Zarządzania, utrzymania jego ciągłej przydatności i skuteczności oraz ciągłego doskonalenia

Powyższa Polityka Systemu Zarządzania Jakością została rozpowszechniona, obowiązuje wszystkich pracowników Spółdzielni i jest regularnie przeglądana i poddawana ocenie pod względem ciągłej przydatności, a jej realizacja jest przez Właściciela nadzorowana.

 Cele te realizujemy poprzez:

 • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością oraz aktywne działania na rzecz zapewnienia jakości naszych produktów,
 • Pozyskiwanie nowych rynków zbytu oraz rozszerzanie oferty asortymentowej poprzez zwiększenie atrakcyjności naszych produktów,
 • Opieranie jakości swoich produktów na współpracy z solidnymi i sprawdzonymi dostawcami komponentów,
 • Uzyskanie stosownych certyfikatów potwierdzających jakość i przydatność naszych wyrobów w określonych zastosowaniach,
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • Dopasowanie struktury organizacyjnej firmy do potrzeb sprawnego kierowania i kontroli procesów produkcyjnych,
 • Kształtowanie wśród załogi konieczności do rozwoju firmy dajęcej pracownikom satysfakcję   z wykonywanej pracy.

Dla poprawnego funkcjonowania ta strona korzysta z plików cookies - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.