Wykładziny podłogowe

Kauczukowa wykładzina
podłogowa zwykła – Profilowana

Nazwa wyrobu: Kauczukowa wykładzina podłogowa zwykła – Profilowana

Producent: ZPG „SANTOCHEMIA” Sp-nia Pracy, Dębe Wielkie 05-311, ul. Warszawska 86

Wymagania ogólne

  1. Wykładziny podłogowe odpowiadają wymaganiom zawartym w polskiej normie: PN-EN 12199:2012 „Elastyczne pokrycia podłogowe. Specyfikacje homogenicznych i heterogenicznych profilowanych elastomerowych pokryć podłogowych”.
  2. Kauczukowa wykładzina podłogowa zwykła – Profilowana posiada Atest Higieniczny HK/B/0966/01/2017

Przeznaczenie: Wykładziny przeznaczone są do stosowania w obiektach mieszkalnych, przemysłowych i handlowych o przeciętnym natężeniu ruchu.

Wygląd zewnętrzny

Lp.   Metro Ryflowana w prążki
1 Powierzchnia licowa Z wypukłym wzorem w postaci okrągłych pastylek o średnicy 28 mm i wysokości 0,5 mm, jednobarwna* Ryflowana w prążki o szerokości 5,0mm i wysokości 1,4mm jednobarwna*
2 Powierzchnia spodnia Moletowana odciskiem tkaniny, zwiększająca przyczepność do podłoża przy klejeniu, jednobarwna w kolorze takim samym lub zbliżonym do powierzchni licowej.

* Barwa wykładziny powinna być uzgodniona z odbiorcą wg. katalogu Spółdzielni. Dopuszcza się nieznaczne różnice w odcieniach tego samego koloru w różnych partiach.

Wymiary i odchyłki wymiarów dla typu

Grubość [mm] Szerokość [mm] Długość w rolce [mb]
Metro Ryflowana w prążki
2,5 ± 0,2

1450 ± 14

1370 ± 14

10 – 15

± 0,05

3,0 ± 0,3
3,5 ± 0,3
4,0 ± 0,4
5,0 ± 0,5

5

± 0,02

6,0 ± 0,5
8,0 ± 0,5

7. Własności fizyko – mechaniczne

Lp. Własności Jednostka Wartość wymagana Wartość uzyskana Metoda badania
1. Twardość °ShA ≥ 70 76 PN-80/04238
2. Wytrzymałość na rozciąganie, min MPa 5 5,7 PN-ISO 37
3. Wytrzymałość na rozdzieranie, min N/mm ≥ 20 24,3 PN-ISO 34-1
4. Ścieralność, max mm3 250 200 PN-ISO 4649
5. Odporność na zginanie na rdzeniu o średnicy 20mm brak zarysowania brak zarysowania PN-EN ISO 24344
(EN 435 Metoda A)
6. Wgniecenie resztkowe Grubość nominalna:
< 3,0 mm
≥ 3,0 mm
mm Wartość średnia ≤ 0,20 mm Wartość średnia ≤ 0,25 mm
0,10
PN-EN 433
7. Odporność na papierosy:
– niedopałki papierosów
– palące się papierosy
Metoda A ≥ ocena 4
Metoda B≥ ocena 3
43 PN-EN 1399
8. Odporność barwy na światło sztuczne * Minimum 6 niebieskiej skali weł. ≥3 skali szarej 4 – 5 PN ISO 105-B02 Metoda 3
9. Odporność na poślizg Współ. tarcia µ ≥ 0,30 wzdłuż wszerz PN-EN 13893:2004
0,98 1,03
9. Temperatura stosowania -40 ÷ +100

Wykładziny zostały zaprojektowane tylko do użytku wewnętrznego i nie mogą być stosowane na zewnątrz. Wykładziny nie zaleca się stosować w warunkach, w których mogą być narażone na działanie promieni słonecznych i ozonu. Zmiana koloru nawierzchni nie jest uważana za wadę materiału.
Po zastosowaniu wykładzin, pomieszczenia przed oddaniem do użytku należy wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.

Wykładziny powinny być przyklejone do podłoża na całej powierzchni klejem (np. Terokal 2444, Adesilex VZ). Wytyczne stosowania i konserwacji gumowych wykładzin podłogowych zgodnie z instrukcją Producenta.

Atest higieniczny

Pobierz PDF