Wykładziny podłogowe

Wykładzina kauczukowa PEROMET

Nazwa wyrobu: Wykładzina kauczukowa PEROMET

1. Wygląd zewnętrzny:

Lp.   PEROMET
1 Powierzchnia licowa z półpołyskiem, z wypukłym wzorem w postaci okrągłych pastylek o średnicy 28 mm i wysokości 0,5mm, jednobarwna – czarna
2 Powierzchnia spodnia moletowana odciskiem tkaniny, jednobarwna w kolorze takim samym lub zbliżonym do powierzchni licowej

2. Wymiary wykładziny:

3. Własności fizyko – mechaniczne:

Lp. Właściwości Jedn. Wartość wymagana Wartość uzyskana Norma
1. Twardość

0ShA

75+/-5 77-78

PN-80/04238

2. Wytrzymałość na rozciąganie, min

MPa

6,0

7,5-8,0

PN-ISO 37:2007

3. Wydłużenie względne w chwili zerwania, min

%

200

250

PN-ISO 37:2007

4. Wytrzymałość na rozdzieranie

N/mm

≥20

26

PN-ISO 34-1:2007

5. Odporność na ścieranie

mm3

≤250

155

PN-ISO 4649:2007

6. Giętkość: średnica trzpienia 20mm  –

bez zarysowania

bez zarysowania

PN-EN 435

7. Nasiąkliwość wodą metodą powierzchniową po 24 h

mg/cm2

≤1,0

0,164

PN-75/B-04270

Wykładzina kauczukowa PEROMET posiada Atest Higieniczny HK/B/1569/01/99 wydany przez Zakład Higieny Komunalnej.

Pobierz PDF