Zakłady Przemysłu Gumowego "SANTOCHEMIA" Spółdzielnia Pracy

+48 25 757 71 40

Chodnik gumowy elektroizolacyjny (w rolkach) klasa 0 wg. PN-EN 61111:2009

Chodniki elektroizolacyjne w kl. 0 są przeznaczone do wyizolowania podłoża w miejscu pracy pod napięciem przy urządzeniach elektrycznych o maksymalnym napięciu znamionowym 1000 V – dla napięcia przemiennego (wartość skuteczna) oraz 1 500 V – dla napięcia stałego.

Wygląd zewnętrzny wyrobu

Chodnik o stronie wierzchniej gładkiej i stronie spodniej moletowanej odciskiem tkaniny.

Kolor - zielony lub inny uzgodniony z klientem.

Wymiary i dopuszczalne odchyłki wymiarów.

Wymiar

Wielkość

Odchyłki

Grubość całkowita

4 mm *

+0,2/-0,3

Szerokość chodnika

1000 mm*

± 2 %

Długość

do 1m, 1 - 5m, powyżej 5m*

± 15mm, ± 25mm, ± 30mm

*wg uzgodnień z klientem

Chodniki elektroizolacyjne produkowane są numerycznie. Oznacza to, że, każdy chodnik posiada indywidualny kolejny numer produkcyjny do którego dołączane jest zaświadczenie z wyników badań napięciowych.

Własności elektroizolacyjne chodnika w klasie 0: wartość skuteczna przy badaniu napięciem przemiennym probierczym 5kV.

Chodników elektroizolacyjnych nie należy stosować w pomieszczeniach, w których mogą być narażone na ciągłe działanie promieni słonecznych i ozonu.

Własności fizyko-mechaniczne wyrobu

Lp.

Parametr

Jednostka

Wielkość

1.

Twardość

°ShA

65 ÷ 75

2.

Wytrzymałość na rozciąganie, min.

MPa

5

3.

Wydłużenie względne w chwili zerwania min.

%

200

4.

Wytrzymałość na rozdzieranie, min.

kV/m

20

5.

Odporność na starzenie cieplne w powietrzu o temperaturze 70°C przez 168 h oznaczona przez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min.

%

80

6.

Odporność na przekłucie, min.

N

70

7.

Odporność na poślizg, min.

N

50

8.

Oporność na palenie, max.

mm

50

9.

Odporność na niskie temperatury (-25°C)

-

brak pęknięć, rys, przetarć

10.

Odporność na działanie kwasu siarkowego poprzez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min.

%

75

11.

Odporność na działanie oleju nr 1 poprzez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min.

%

75

Sprawdzanie i kontrola okresowa

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin. Kontrolę okresową polegającą również na oględzinach przeprowadzić raz na rok.

Oględziny obejmują sprawdzenie:

  • czytelność i kompletność oznakowania

  • braku widocznych uszkodzeń obu powierzchni chodnika

W przypadku wątpliwości dotyczących właściwości elektrycznych np. występujące uszkodzenia tj. przetarcia, zabrudzenia, rysy chodniki należy ponownie przebadać pod kątem właściwości elektrycznych w laboratorium.

Pobierz stronę produktu w formacie PDF

Dla poprawnego funkcjonowania ta strona korzysta z plików cookies - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.