Zakłady Przemysłu Gumowego "SANTOCHEMIA" Spółdzielnia Pracy

+48 25 757 71 40

Gumowa wykładzina podłogowa WK-NBR-12A

Oferujemy Państwu kauczukowe wykładziny podłogowe typ WK-NBR-12A do stosowania w taborze  szynowym jako wykończenia wnętrz pojazdów takich jak: pociągi, tramwaje i wagony metra jak również w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych.

Wykładziny WK NBR 12 A posiadają wspaniałe właściwości przeciwpożarowe , potwierdzone certyfikatem CZ IK-19/2012 w zakresie zgodności wyrobu  z wymaganiami zawartymi w PN-K-02511:2000 ,,Tabor kolejowy. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów. Wymagania” wydany przez Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji. Specyfikacja właściwości palno-dymnych  -  załącznik Nr.1

Wykładziny kauczukowe WK NBR 12 A to produkt najwyższej jakości wśród wykładzin podłogowych.

  • są elastyczne,
  • są bardzo odporne na ścieranie,
  • zachowują stabilność wymiarów,
  • są łatwe w czyszczeniu
  • są odporne na obciążenia, rozdarcia, wgniatanie
  • stabilne wymiarowo
  • odporne na działanie wody

Wykładzina posiada Atest Higieniczny PZH  Nr. HK/B/0881/01/2011

Charakterystyka wyrobu

Typ/Cechy wyrobu: Odmiany powierzchni licowej wykładzin:  G - gładka , R - w wypukłe kółka , P – wypukłe prążki

Wymiary wykładzin

Typ

Grubość , mm

Szerokość, mm

Długość w rolce , mb

G

2,5 i 3,0 /±0,15/

1400 + 10

10 -15

R

3,5 i 4,0 /±0,20/ i 5 ±0,30

1450 + 10

10 -15

P

3,5 i 4,0 /±0,20/ i 5± 0,30

1370 + 10

10 -15

Własności fizyko- mechaniczne wykładzin są zgodne z normą: PN-EN 12199 – Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne profilowane elastomerowe pokrycia podłogowe. Wymagania., potwierdzone Certyfikatem  Zgodności CZ IK 1/2013 (zał. Nr 4).

Własności fizyko – mechaniczne wyrobu:

L.p

Właściwość

Jednostka

Wartość wymagana

Wartość uzyskana

1.

Twardość

°Sh A

> 75

77 - 80

2.

Wytrzymałość na rozdzieranie

N/mm

> 20

24,6-31,7

3.

Odporność na ścieranie

mm³

< 250

158

4.

Wgniecenie resztkowe po obciążeniu statycznym

mm

< 0,20

0,06

5.

Stabilność wymiarów po działaniu ciepła
– wzdłuż

– w poprzek


 

%


 

± 0,4

± 0,4


 

- 0,305

- 0,347

6.

Elastyczność – średnica trzpienia
ø 20mm

 

brak zarysowania

brak zarysowania

7.

Odporność barwy na światło sztuczne

 

min. 6 niebieskiej skali wełnianej

6

 


 

8.

Odporność na papierosy

- odporność na niedopałki papierosów

- odporność na palące się papierosy

 

 

metoda A, ocena > 4

metoda B, ocena > 3

 

4

3

Nasze wykładziny zostały zaprojektowane tylko do użytku wewnętrznego i nie mogą być stsowane na zewnątrz. Wykładziny nie zaleca się stosować w warunkach, w których mogą być narażone na działanie promieni słonecznych i ozonu. Zmiana koloru nawierzchni nie jest uważana za wadę materiału.

Wykładziny powinny być przyklejone do podłoża na całej powierzchni klejem (np. Terokal 2444). Wytyczne stosowania i konserwacji kauczukowych wykładzin podłogowych zgodnie
z instrukcją  Producenta.

UDZIELAMY 2 LATA GWARANCJI NA MATERIAŁ

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 : Wytyczne stosowania i konserwacji wykładzin
Załącznik Nr 2: Atest Higieniczny
Załącznik Nr 3. CZ IK-19/2012
Załącznik Nr 4. CZ IK 1/2013
Załącznik Nr 5: Właściwości palno–dymowe

Pobierz stronę produktu w formacie PDF

Dla poprawnego funkcjonowania ta strona korzysta z plików cookies - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.