Zakłady Przemysłu Gumowego "SANTOCHEMIA" Spółdzielnia Pracy

+48 25 757 71 40

Płachetki izolacyjne

Płachetki izolacyjne do prac pod napięciem do 1 kV klasa 0 wg PN-EN 61112 : 2009 stosuje się do izolowania miejsca pracy przy urządzeniach rozdzielczych, liniach kablowych i liniach napowietrznych do 1 kV. Płachetka stanowi dodatkowy elektroizolacyjny sprzęt ochronny, w celu zmniejszenia porażenia prądem elektrycznym w sytuacjach możliwego przepływu prądu rażeniowego. Inne użycie płachetek powoduje utratę ich właściwości elektroizolacyjnych.

Wygląd zewnętrzny wyrobu: Elastyczne płyty gumowe o powierzchni dwustronnie gładkiej, koloru pomarańczowego.

Wymiary i odchyłki wymiarów:

Grubość, mm

Szerokość, mm

Długość, mm

1,3; 1,5; 2,0 (± 0,2)

130; 300; 400; 500; 800 (±5)*

230 ; 400; 500; 600; 1000 ( ±5)*

* Inne wymiary po uzgodnieniu z odbiorcą

Właściwości fizyko – mechaniczne:

Lp.

Parametr

Wielkość

1

Twardość ° Sh

55 ±5

2

Wytrzymałość na rozciąganie MPa, min.

12,0

3

Wydłużenie przy zerwaniu % , max.

300

4

Wydłużenie trwałe % , max.

15

Każda płachetka badana jest napięciem probierczym o wartości skutecznej 10 kV w czasie 1 minuty i oznakowana trwale zgodnie z normą PN-EN 61112:2009.

Do każdej płachetki załączone jest zaświadczenie z wyników badań napięciowych.

Biorąc pod uwagę występujące narażenia i prawdopodobieństwo wystąpienia szkody (porażenia), intensywność użytkowania, czynniki środowiskowe, możliwość wystąpienia eksploatacyjnych uszkodzeń płachetki pogarszających jej właściwości elektroizolacyjne, okres pomiędzy kolejnymi badaniami nie powinien być dłuższy niż 1 rok. Po upływie roku płachetka powinna być wycofana z użytkowania, aż do czasu pozytywnego przejścia kolejnego badania.

Pobierz stronę produktu w formacie PDF

Dla poprawnego funkcjonowania ta strona korzysta z plików cookies - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.