Zakłady Przemysłu Gumowego "SANTOCHEMIA" Spółdzielnia Pracy

+48 25 757 71 40

Uszczelki gumowe do kręgów betonowych

Uszczelki międzykręgowe h=19 (ø1000); h=22 (ø1200); h=26 (ø1500).

Uszczelki międzykręgowe wykonane są w postaci wytłaczanych profili o różnych przekrojach poprzecznych w „formie klina” z gumy na bazie kauczuku SBR, w kolorze czarnym.

Uszczelki oferujemy w metrach bieżących oraz jako uszczelki klejone lub zawulkanizowane o średnicy ø1000, ø1200 i ø1500 mm.

Uszczelki stosowane są do szczelnego połączenia kręgów betonowych w systemach odwadniania, kanalizacji i odprowadzania wody deszczowej. Wymiary dostosowane są do różnych typów i średnic kręgów.

Uszczelki są wykonane z mieszanki gumowej na bazie kauczuku SBR o twardości 40±5° ShA i właściwościach zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 681-1:2002/A3:2006 „Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1:Guma”.

Kształt i wymiary

Tolerancje wymiarów wg normy ISO 3302 klasa E 2.

Uszczelki klejone lub zawulkanizowane pakowane są w torby foliowe w ilościach:

  • uszczelki międzykręgowe h=19 (ø 1000) po 10 szt.
  • uszczelki międzykręgowe h=22 (ø 1200) po 10 szt.
  • uszczelki między kręgowe h=26 (ø1500) po 5 szt.

Uszczelki produkowane w metrach bieżących pakowane są w kartony:

  • uszczelki międzykręgowe h=19 (Ǿ 1000) po max.150 mb.
  • uszczelki międzykręgowe h=22 (Ǿ 1200) po max.100 mb.
  • uszczelki międzykręgowe h=26 (Ǿ 1500) po max 70 mb.

Inny rodzaj opakowania do uzgodnienia z odbiorcą.

Uszczelki międzykręgowe należy:

  • przechowywać w temperaturze +5°C do +15°C, w stanie nie naprężonym, nie rozciągniętym, nie ściśniętym, nie poddane innym odkształceniom np. nie zaleca się zawieszania ich na żadnej części obwodu.
  • chronić przed silnym światłem słonecznym oraz światłem sztucznym o dużej zawartości promieni nadfioletowych.

Montaż

a) Przed montażem uszczelki należy oczyścić górny i dolny zamek kręgów z piasku, ziemi oraz innych zanieczyszczeń mogących wpłynąć negatywnie na szczelność połączenia.

b) Naciągnąć uszczelkę klinową na zamek górny kręgu, następnie wyrównać jej rozmieszczenie zgodnie z wyprofilowaniem zamka.

c) Na tak umieszczoną uszczelkę nanieść równomiernie „pastę poślizgową do montażu uszczelek kręgów betonowych”, np. Gleitmittel (pobierz Załącznik Nr 1). Konieczne jest również dokładne przesmarowanie tą pastą zamka dolnego kręgu nakładanego z góry na studnię – co zapobiega wywinięciu się uszczelki Po zamontowaniu element górny musi być równomiernie posadowiony na elemencie dolnym. Prawidłowo zamontowana uszczelka zapewnia szczelność połączenia.

d) Dla równomiernego rozłożenia naprężeń pionowych w studni należy wypełnić zaprawą technologiczne szczeliny powstałe po złożeniu kręgów.

e) Przy wykonaniu kolejnych połączeń postępować jak w pkt. a-e.

Pobierz stronę produktu w formacie PDF

Dla poprawnego funkcjonowania ta strona korzysta z plików cookies - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.