O firmie

Zakłady Przemysłu Gumowego „Santochemia” Spółdzielnia Pracy to polski znany producent wyrobów gumowych. W ofercie produkcyjnej „Santochemii” znajdują się płyty gumowe, wykładziny podłogowe, wyroby elektroizolacyjne, folie hydroizoalcyjne EPDM oraz mieszanki gumowe, które mają szerokie zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, m.in. w budownictwie, energetyce, przemyśle, taborze szynowym. Nasze wyroby zdobyły uznanie zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Doświadczenie w produkcji wyrobów gumowych oraz wdrożony i stale utrzymywany System Zarządzania Jakością ISO 9001, atesty, certyfikaty zapewniają odpowiednią jakość produkowanych przez nas wyrobów.

Dbając o zadowolenie klientów stale poprawiamy procesy produkcyjne oraz metody pracy dostosowując wyroby do potrzeb każdego Odbiorcy. W procesie produkcji wykorzystujemy surowce i materiały pochodzące od sprawdzonych dostawców.

Czynnikiem dzięki któremu stale jesteśmy na rynku jest trafna identyfikacja potrzeb rynku, doświadczona załoga oraz operatywna kadra kierownicza.

Nasze wartości:

Rzetelność

Wykorzystujemy materiały oraz surowce pochodzące od sprawdzonych dostawców. Naszym priorytetem jest partnerstwo i odpowiedzialność oraz utrzymanie długotrwałej współpracy z naszymi Odbiorcami.

Jakość

Wdrożony i stale utrzymywany system zarządzania jakością ISO 9001 zapewnia powtarzalność parametrów i utrzymanie produkcji wyrobów na poziomie satysfakcjonującym Odbiorców.

Terminowość

Staramy się, aby każdy wykonany wyrób został dostarczony na czas. Korzystamy z usług firm spedycyjnych o ustabilizowanej pozycji na rynku.

Praca zespołowa

Wykwalifikowana i odpowiedzialna załoga z wieloletnim doświadczeniem jako spółdzielcy biorą odpowiedzialność za to co robią

Technologia

Doskonalimy procesy produkcyjne oraz wdrażamy nowe produkty dostosowując się do potrzeb klienta przy zachowaniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Lubimy wyzwania

Jesteśmy otwarci na krótkie, jednorazowe zamówienia na wyroby o specyficznych parametrach

Polityka jakości:

Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością oraz aktywne działania na rzecz zapewnienia jakości naszych produktów

Pozyskiwanie nowych rynków zbytu oraz rozszerzanie oferty asortymentowej poprzez zwiększanie atrakcyjności naszych produktów

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników

Dopasowywanie struktury organizacyjnej do potrzeb sprawnego kierowania i kontroli procesów produkcyjnych.