Płyty gumowe

Płyty specjalnego przeznaczenia

Płyty trudnopalne

wykonane na bazie kauczuku EPDM na zgodność z rygorystycznymi normami dla kolejnictwa

Płyty antystatyczne

charakteryzują się opornością skrośna mniejsza niż 10 do 5 Om x cm oraz dobrymi własnościami mechanicznymi

Płyty dźwiękoizolacyjne

obustronnie gładkie o wysokiej izolacyjności akustycznej

Pasy gumowe do pługów śnieżnych

pełniące role gumowej listwy zgarniającej i oczyszczającej drogi ze śniegu; chroniące odśnieżane podłoże przed zniszczeniem

Ułatwienia dostępu