Płyty specjalnego przeznaczenia

Płyta gumowa na bazie mieszanki
WK-NBR-12A

Nazwa wyrobu: Płyta gumowa na bazie mieszanki WK-NBR-12A stosowanej do gumowych wykładzin podłogowych WK-NBR-12A /do stosowania w taborze szynowym jako wyłożenie podłogi, jako izolacja do ścian
i podłoża/

Producent: Zakłady Przemysłu Gumowego „Santochemia” Sp-nia Pracy, Dębe Wielkie, ul. Warszawska 86

1. Dokumenty potwierdzające własności wyrobu

1.1 Wykładzina posiada certyfikat CZ IK-19/2012 w zakresie zgodności wyrobu z wymaganiami zawartymi w PN-K-02511:2000 ,,Tabor kolejowy. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów. Wymagania” wydany przez Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji. Specyfikacja właściwości palno-dymnych – załącznik Nr.1

1.2. Wykładzina posiada Atest Higieniczny PZH Nr. HK/B/0881/01/2011

2. Charakterystyka wyrobu

2.1 Płyty gumowe jednobarwne, wykonane na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM). Powierzchnie płyt mogą być dwustronnie gładkie oraz jedno lub dwustronnie moletowane odciskiem tkaniny.

2.2 Wymiary płyt:

Grubość:

Szerokość:

Długość: 5 – 10mb / ± 0,05m/

2.3 Własności fizyko – mechaniczne płyt gumowych:

L.p.WłaściwośćJedn.Wartość wymaganaWartość uzyskana
1.Twardość0ShA≥ 7577 – 80
2.Wytrzymałość na rozdzieranieN/mm> 2036
3.Odporność na ścieraniemm³≤250172
4.Wgniecenie resztkowe po obciążeniu statycznym
<2,5 mm
≥ 2,5 mm
mm
≤ 0,15
≤ 0,20
0,02 – 0,04
5.Stabilność wymiarów po działaniu ciepła
– wzdłuż
– w poprzek
%
± 0,4
± 0,4

– 0,18
– 0,08
6.Elastyczność – średnica trzpienia ø 20mmbrak zarysowaniabrak zarysowania
7.Odporność barwy na światło sztucznemin. 6 niebieskiej skali wełnianej6
8.Odporność na papierosy
– odporność na niedopałki papierosów
– odporność na palące się papierosy

metoda A, ocena > 4
metoda B, ocena > 3

4
3

Wykładzina spełnia wymagania normy PN-EN 1817 – Elastyczne pokrycia podłogowe. Specyfikacja homogenicznych i heterogenicznych gładtkich pokryć podłogowych.

Pobierz PDF