Płyty specjalnego przeznaczenia

Płyty trudno zapalne CR
wg. PN-EN 45545-2:2021-01

Nazwa wyrobu: Płyty gumowe trudno zapalne CR wg. PN-EN 45545-2:2021-01

Producent: Z.P.G. ,,Santochemia”, Spółdzielnia Pracy, 05-311 Dębe Wielkie, ul. Warszawska 86.

Charakterystyka wyrobu: Płyty gumowe jednobarwne, wykonane na bazie kauczuku chloroprenowego (CR). Powierzchnia płyt dwustronnie gładka lub z odciskiem płótna.

Kolor: czarny

Wymiary płyt:

Parametry fizyko – mechaniczne płyt:

L.p.WłaściwośćJedn.Wartość wymaganaNorma
1.Twardość0ShA65±5PN-80 C-04238
2.Wytrzymałość na rozciąganie, minMPa7,0PN-ISO 37
3.Wydłużenie przy zerwaniu, min%200PN-ISO 37
4.Wytrzymałość na rozdzieranie, minkN/m20PN-ISO 34-1 Metoda B
5.Odkształcenie trwałe po ściskaniu, 700oC, 22h, max40PN-ISO 815
6.Odporność na starzenie w powietrzu 100oC, 70h
• zmiana twardości
• zmiana wytrzymałości
• zmiana wydłużenia

±10
±30
-50
PN-ISO 188
5.Ciężar właściwyg/cm31,60+/-0,05PN-ISO 2781
6.Właściwości ogniowe
wg. PN-EN 45545-2:2021-01
Raport z badań:
SL/Z-087/EN45545-R22/0098/2022
R22/R23 dla poziomu
zagrożeń
HL1, HL2,HL3
EN ISO 4589-2
EN ISO 5659-2
EN 17084 Metoda 2

Raport z badań

Pobierz PDF

Ułatwienia dostępu