Płyty specjalnego przeznaczenia

Płyty trudno zapalne EPDM
wg. PN-EN 45545-2:2013 +A1:2015

Nazwa wyrobu: Płyty gumowe trudno zapalne EPDM wg. PN-EN 45545-2:2013 +A1:2015

Producent: Zakłady Przemysłu Gumowego ,,Santochemia”, Spółdzielnia Pracy, 05-311 Dębe Wielkie ul. Warszawska 86.

Charakterystyka wyrobu: Płyty gumowe jednobarwne, wykonane na bazie kauczuku etylenowo – propylenowego (EPDM). Powierzchnia płyt dwustronnie gładka.

Kolor: czarny z drobinkami grafitu

Wymiary płyt:

5. Parametry fizyko-mechaniczne płyt:

L.p.WłaściwośćJedn.Wartość wymaganaNorma
1.Twardość0ShA65±5PN-80 C-04238
2.Wytrzymałość na rozciąganie, minMPa5,0PN-ISO 37
3.Wydłużenie przy zerwaniu, min%300PN-ISO 2781
4.Wytrzymałość na rozdzieranie, minkN/m20PN-ISO 34-1 Metoda B
5.Ciężar właściwyg/cm31,40 ±0,05PN-ISO 2781
6.Właściwości ogniowe wg
PN-EN 45545-2:2013+A1:2015

Raport z badań
SL/Z-362/EN45545-R10/458/2020

R10 dla poziomów
zagrożeń
HL1, HL2, HL3

PN-EN ISO 5659-2:2017-08
PN-EN ISO 9239-1:2010
PN-EN 45545-2:2013+A1:2015

Raport z badań

Pobierz PDF