Płyty uszczelniające

Płyty dźwiękoizolacyjne

Nazwa wyrobu: Płyty dźwiękoizolacyjne PD-16; PD-12; PD-8

Producent: Zakłady Przemysłu Gumowego „Santochemia”, Spółdzielnia Pracy, 05 – 311 Dębe Wielkie, Warszawska 86

Charakterystyka wyrobu: Płyty pełne o stronie wierzchniej i spodniej gładkiej o ściętych brzegach pod kątem 45º, bez rozwarstwień, dopuszczalne niedolewy powierzchniowe o głębokości nie większej niż 0,3 mm.

W zależności od ciężaru rozróżnia się trzy rodzaje płyt dźwiękoizolacyjnych oznaczonych w następujący sposób:

Kolor: czarny lub inny ciemny.

Wymiary płyt:

Rodzaj płytyGrubość [mm]Szerokość [mm]Długość [mm]
PD-168,0 – 8,8500±15500±15
PD-126,0 – 6,7500±15500±15
PD-84,0 – 4,5500±15500±15

Parametry fizyko – mechaniczne płyt:

L.p.WłaściwośćWartość wymaganaBadania według
1.Twardość 0ShA75 ± 5PN-80 C-04238
2.Ciężar właściwy2,0 ± 0,1PN-ISO 2781+AC1:1996

Właściwości akustyczne płyt

Płyty posiadają sztywność dynamiczną zbliżoną do wartości, jakimi charakteryzują się gumy twarde według ISO/TC43/S.C. 2N 359.

Średnia izolacyjność akustyczna właściwa płyt wyznaczona wg. PN-83/B-02154.03 WYNOSI

1.W paśmie100 – 250 HzRśr = 26 dB
2.W paśmie320-800 HzRśr = 32 dB
3.W paśmie1000 – 3200 HzRśr = 42 dB
4.W paśmie4000 – 6300 HzRśr = 44 dB

i jest zbliżona do izolacyjności obliczonej z teoretycznego „prawa masy”.

Pobierz PDF