Płyty uszczelniające

Płyta SBR 65

Nazwa wyrobu: Płyta uszczelniająca SBR 65

Producent: Z.P.G. ,,Santochemia”, Spółdzielnia Pracy, 05-311 Dębe Wielkie, ul. Warszawska 86.

Charakterystyka wyrobu: Płyty gumowe jednobarwne, wykonane na bazie kauczuku butadienowo – styrenowego. Powierzchnie płyt mogą być dwustronnie gładkie oraz jedno lub dwustronnie moletowane odciskiem tkaniny.

Kolor: czarny lub inny uzgodniony z klientem

Parametry fizyko – mechaniczne płyt:

Lp. Właściwości Jedn. Wartość wymagana Norma
1. Twardość 0ShA 65+/-5 PN –80/C-0423
2. Wytrzymałość na rozciąganie, min MPa 5 PN-ISO 37:2007
3. Wydłużenie względne w chwili zerwania, min % 200 PN-ISO 37:2007
4. Odporność na starzenie w powietrzu 70°C/70h:
-zmiana twardości
-zmiana wytrzymałości
-zmiana wydłużenia

0 Sh
%
%

+/- 10
+/- 30
–50

PN-ISO 188:2000

5. Temperatura stosowania płyt 30oC do +70oC

Wymiary płyt:

Możliwa jest produkcja płyt o innych własnościach i wymiarach uzgodnionych między producentem a odbiorcą.

Pobierz PDF

Ułatwienia dostępu