Płyty uszczelniające

Płyta SBR 80

Nazwa wyrobu: Płyta uszczelniająca SBR 80

Producent: Z.P.G. ,,Santochemia”, Spółdzielnia Pracy, 05-311 Dębe Wielkie, ul. Warszawska 86.

Charakterystyka wyrobu: Płyty gumowe jednobarwne, wykonane na bazie kauczuku butadienowo – styrenowego. Powierzchnie płyt mogą być dwustronnie gładkie oraz jedno lub dwustronnie moletowane odciskiem tkaniny.

Kolor: czarny lub inny uzgodniony z klientem

Parametry fizyko – mechaniczne płyt:

Lp.WłaściwościJedn.Wartość wymaganaNorma
1.Twardość0ShA80+/-5PN–80/C-04238
2.Wytrzymałość na rozciąganie, minMPa5PN-ISO 37:2007
3.Wydłużenie względne w chwili zerwania, min%150PN-ISO 37:2007
4.Odporność na starzenie w powietrzu 70°C/70h:
-zmiana twardości
-zmiana wytrzymałości
-zmiana wydłużenia

0 Sh
%
%

+/- 10
+/- 30
–50

PN-ISO 188:2000

5.Temperatura stosowania płyt30oC do +70oC

Wymiary płyt:

Możliwa jest produkcja płyt o innych własnościach i wymiarach uzgodnionych między producentem a odbiorcą.

Pobierz PDF