Płyty uszczelniające

Płyta SBR/CR 65

Nazwa wyrobu: Płyta uszczelniająca SBR/CR 6%

Producent: Producent: Z.P.G. ,,Santochemia”, Spółdzielnia Pracy, 05-311 Dębe Wielkie, ul. Warszawska 86.

Charakterystyka wyrobu: Płyty gumowe jednobarwne, wykonane na bazie kauczuku butadienowo – styrenowego (SBR) z 6% dodatkiem kauczuku chloroprenowego (CR). Powierzchnie płyt mogą być dwustronnie gładkie oraz jedno lub dwustronnie moletowane odciskiem tkaniny.

Kolor: czarny

Wymiary płyt:

Temperatura stosowania płyt: -300C do +1000C

Parametry fizyko – mechaniczne:

L.p.WłaściwośćJedn.Wartość wymaganaNorma
1.Twardość0ShA65/70+/-5PN –80/C-04238
2.Wytrzymałość na rozciąganie, min​MPa5PN-ISO 37:2007
3.Wydłużenie względne w chwili zerwania, min%150PN-ISO 37:2007
4.Wytrzymałość na rozdzieranie, minkN/m18PN-ISO 34–1:2007
5.Odkształcenie trwałe przy ściskaniu 700 C/22h, max%40PN-ISO 815:1998
6.Odporność na starzenie w powietrzu w temp. 1000 C/70h
– zmiana twardości
– zmiana wytrzymałości
– zmiana wydłużenia

0ShA
%
%

+/-10
+/-30
-50
PN-ISO 188:2000
7.Gęstośćg/cm³1,42±0,05PN-ISO 2781+AC1:1996

Możliwa jest produkcja o innych własnościach i wymiarach uzgodnionych między producentem a odbiorcą.

Pobierz PDF