Wykładziny podłogowe

Gumowa wykładzina podłogowa
WK-NBR-12A

Nazwa wyrobu: Gumowa wykładzina podłogowa WK-NBR-12A /do stosowania w taborze szynowym jako wyłożenie podłogi/

Producent: Zakłady Przemysłu Gumowego „Santochemia” Sp-nia Pracy, Dębe Wielkie, ul. Warszawska 86

I. Dokumenty potwierdzające własności wyrobu

1 Wykładzina posiada certyfikat CZ IK-19/2012 w zakresie zgodności wyrobu z wymaganiami zawartymi w PN-K-02511:2000 ,,Tabor kolejowy. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów. Wymagania” wydany przez Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji. Specyfikacja właściwości palno-dymnych – załącznik Nr.1

2. Wykładzina posiada Atest Higieniczny PZH Nr. HK/B/0881/01/2011

II. Charakterystyka wyrobu

1 Typ/Cechy wyrobu:

Odmiany powierzchni licowej wykładzin:

G – gładka , R – w wypukłe kółka , P – wypukłe prążki

1.1. Wymiary wykładzin

TypGrubość, mmSzerokość, mmDługość w rolce, mb
G2,5 i 3,0 /±0,15/1400 + 1010 – 15
R3,5 i 4,0 /±0,20/ i 5 ±0,30

1450 + 10

10 – 15
P3,5 i 4,0 /±0,20/ i 5± 0,30

1370 + 10

10 – 15

3. Własności fizyko- mechaniczne wykładzin zgodne z normą: PN-EN 12199 – Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne profilowane elastomerowe pokrycia podłogowe. Wymagania. Certyfikat Zgodności CZ IK 1/2013

3.1 Własności fizyko – mechaniczne wyrobu:

Lp.WłaściwościJedn.Wartość wymaganaWartość uzyskana
1.Twardość

0ShA

>7777-78
2.Wytrzymałość na rozdzieranie

N/mm

>20

36

3.Odporność na ścieranie

mm3

<250

172

4.Wgniecenie resztkowe po obciążeniu statycznym

mm

<0,20

0,02 – 0,04

5.Stabilność wymiarów po działaniu ciepła
– wzdłuż
– w poprzek

%

± 0,4
± 0,4

– 0,18
– 0,08

6.Elastyczność – średnica trzpienia
ø 20mm
 –

brak zarysowania

brak zarysowania

7.Odporność barwy na światło sztuczne 

min. 6 niebieskiej skali wełnianej

6

8.Odporność na papierosy
– odporność na niedopałki papierosów
– odporność na palące się papierosy
 

metoda A, ocena > 4
metoda B, ocena > 3

4
3

Pobierz PDF