Wykładziny podłogowe

Kauczukowa wykładzina
podłogowa zwykła – Gładka

1. Nazwa wyrobu: Kauczukowa wykładzina podłogowa zwykła – Gładka

2. Producent: ZPG „SANTOCHEMIA” Sp-nia Pracy, Dębe Wielkie 05-311, ul. Warszawska 86

3. Wymagania ogólne:

3.1 Wykładziny podłogowe odpowiadają wymaganiom zawartym w polskiej normie: PN-EN 1817:2012 „Elastyczne pokrycia podłogowe. Specyfikacje homogenicznych i heterogenicznych gładkich elastomerowych pokryć podłogowych”.

3.2 Kauczukowa wykładzina podłogowa zwykła – Gładka posiada Atest Higieniczny HK/B/0966/01/2017

4. Przeznaczenie: Wykładziny przeznaczone są do stosowania w obiektach mieszkalnych, przemysłowych
i handlowych o przeciętnym natężeniu ruchu.

5. Wygląd zewnętrzny

Lp. Last
1Powierzchnia licowaZ półpołyskiem, gładka, jednobarwna*
2Powierzchnia spodniaMoletowana odciskiem tkaniny, zwiększająca przyczepność do podłoża przy klejeniu i jednobarwna w kolorze takim samym lub zbliżonym do powierzchni licowej

*Barwa wykładziny powinna być uzgodniona z odbiorcą wg. katalogu Spółdzielni. Dopuszcza się nieznaczne różnice w odcieniach tego samego koloru w różnych partiach.

6. Wymiary i odchyłki wymiarów (Dopuszcza się produkcję wykładziny o innych wymiarach i odchyłkach, uzgodnionych z odbiorcą)

Grubość [mm]Szerokość [mm]Długość w rolce [mb]
2,0± 0,2

1200 ± 24

1400 ± 28

10 – 15

± 0,05

2,5± 0,2
3,0± 0,3
3,5± 0,3
4,0± 0,4
5,0± 0,5

1200 ± 24

5

± 0,02

6,0± 0,5
8,0± 0,5

7. Własności fizyko – mechaniczne

Lp.WłasnościJednostkaWartość wymaganaWartość uzyskanaMetoda badania
1.Twardość°ShA≥ 7579PN-80/04238
2.Wytrzymałość na rozciąganie, minMPa55,2PN-ISO 37
3.Wytrzymałość na rozdzieranie, minN/mm20wzdłużw poprzekPN-ISO 34-1
20,326,3
4.Ścieralność, maxmm3250223PN-ISO 4649
5.Odporność na zginanie na rdzeniu o średnicy 20mmbrak zarysowaniabrak zarysowaniaPN-EN ISO 24344
(EN 435 Metoda A)
6.Wgniecenie resztkowe Grubość nominalna:
< 2,5 mm
≥ 2,5 mm
mmWartość średnia ≤ 0,15 mm Wartość średnia ≤ 0,20 mm
0,07
PN-EN 433
7.Odporność na papierosy:
– niedopałki papierosów
– palące się papierosy
Metoda A ≥ ocena 4
Metoda B≥ ocena 3
4
4
PN-EN 1399
8.Odporność barwy na światło sztuczne *Minimum 6 niebieskiej skali weł. ≥3 skali szarej4 – 5PN ISO 105-B02 Metoda 3
9.Temperatura stosowania-40 ÷ +100

8. *Wykładziny zostały zaprojektowane tylko do użytku wewnętrznego i nie mogą być stosowane na zewnątrz. Wykładziny nie zaleca się stosować w warunkach, w których mogą być narażone na działanie promieni słonecznych i ozonu. Zmiana koloru nawierzchni nie jest uważana za wadę materiału. Po zastosowaniu wykładzin, pomieszczenia przed oddaniem do użytku należy wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.

9. Wykładziny powinny być przyklejone do podłoża na całej powierzchni klejem (np. Terokal 2444, Adesilex VZ). Wytyczne stosowania i konserwacji gumowych wykładzin podłogowych zgodnie
z instrukcją Producenta.

Atest higieniczny

Pobierz PDF