Wyroby elektroizolazyjne

Chodnik gumowy
elektroizolacyjny, klasa 0

Nazwa wyrobu: Chodnik gumowy elektroizolacyjny (w rolkach) klasa 0 wg. PN-EN 61111:2009

Przeznaczenie i zakres stosowania: Chodniki elektroizolacyjne w kl. 0 są przeznaczone do wyizolowania podłoża w miejscu pracy pod napięciem przy urządzeniach elektrycznych o maksymalnym napięciu znamionowym 1000 V – dla napięcia przemiennego (wartość skuteczna) oraz 1 500 V – dla napięcia stałego.

I. Wygląd zewnętrzny wyrobu:

  1. Chodnik o stronie wierzchniej gładkiej i stronie spodniej moletowanej odciskiem tkaniny
  2. Kolor – zielony lub inny uzgodniony z klientem.
  3. Wymiary i dopuszczalne odchyłki wymiarów.
WymiarWielkośćOdchyłki
Grubość całkowita4 mm *+0,2 / -0,3 mm
Szerokość chodnika1000 mm*± 2 %
Długośćdo 1m, 1 – 5m, powyżej 5m*± 15mm, ± 25mm, ± 30mm

*wg uzgodnień z klientem

II. Własności elektroizolacyjne chodnika w klasie 0: wartość skuteczna przy badaniu napięciem przemiennym probierczym 5kV.

III. Własności fizyko-mechaniczne wyrobu:

Lp.ParametrJednostkaWielkość
1.Twardość°ShA65 ÷ 75
2.Wytrzymałość na rozciąganie, min.MPa5
3.Wydłużenie względne w chwili zerwania min.%200
4.Wytrzymałość na rozdzieranie, min.kV/m20
5.Odporność na starzenie cieplne w powietrzu o temperaturze 70°C przez
168 h oznaczona przez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min.
%80
6.Odporność na przekłucie, min.N70
7.Odporność na poślizg, min.N50
8.Oporność na palenie, max.mm50
9.Odporność na niskie temperatury (-25°C)brak pęknięć, rys, przetarć
10.Odporność na działanie kwasu siarkowego poprzez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min.%75
11.Odporność na działanie oleju nr 1 poprzez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min.%75

IV. Warunki użytkowania chodników elektroizolacyjnych są określone w „Instrukcji użytkowania chodników elektroizolacyjnych klasy 0” podanej na drugiej stronie „Zaświadczenia o wyniku próby napięciowej”.

Pobierz PDF

Ułatwienia dostępu