Wyroby elektroizolazyjne

Dwuwarstwowy, gumowy chodnik elektroizolacyjny (w rolkach) klasa 2

Nazwa wyrobu: Dwuwarstwowy gumowy chodnik elektroizolacyjny (w rolkach) klasa 2 wg. PN-EN 61111:2009

Przeznaczenie i zakres stosowania: Chodniki elektroizolacyjne w kl. 2 są przeznaczone do stosowania przy urządzeniach elektrycznych o max. napięciu znamionowym 17000 V – dla napięcia przemiennego i 25 500 V – dla napięcia stałego.

I. Wygląd zewnętrzny wyrobu

Powierzchnia licowazielona lub szara, gładka
Powierzchnia spodniaczarna, moletowana odciskiem tkaniny

Wymiary i dopuszczalne odchyłki wymiarów:

Grubość*4 (+0,2/-0,3) mm
Szerokość*600 – 1250 (± 2%) mm
Długość*10 000 (±30) mm

* zgodnie z wymaganiami klienta

II. Własności elektroizolacyjne chodnika w klasie 2: wartość skuteczna przy badaniu napięciem przemiennym probierczym 20kV.

III. Własności fizyko-mechaniczne wyrobu

Lp.ParametrJednostkaWielkość
1.Twardość°ShA66 ÷ 75
2.Wytrzymałość na rozciąganie, min.MPa5
3.Wydłużenie względne w chwili zerwania min.%250
4.Wytrzymałość na rozdzieranie, min.kV/m20
5.Odporność na starzenie cieplne w powietrzu o temperaturze 70°C przez
168 h oznaczona przez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min.
%80
6.Odporność na przekłucie, min.N70
7.Odporność na poślizg, min.N50
8.Oporność na palenie, max.mm50
9.Odporność na niskie temperatury (-25°C)brak pęknięć, rys, przetarć
10.Odporność na działanie kwasu siarkowego poprzez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min.%75
11.Odporność na działanie oleju nr 1 poprzez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min.%75

IV. Warunki użytkowania chodników elektroizolacyjnych wg. Instrukcji podanej na drugiej stronie zaświadczenia o wyniku próby napięciowej.

V. Producent udziela gwarancji na chodnik gumowy elektroizolacyjny na okres 12 miesięcy od daty produkcji.

Pobierz PDF