Wyroby elektroizolazyjne

Płachetki izolacyjne

1. Nazwa wyrobu: Płachetki izolacyjne do prac pod napięciem do 1 kV, klasa 0 wg PN-EN 61112 : 2009

2. Producent: ZPG „Santochemia” Sp-nia Pracy, 05-311 Dębe Wielkie ul. Warszawska 86

3. Przeznaczenie i zakres stosowania: Płachetki elektroizolacyjne do prac pod napięciem stosuje się do izolowania miejsca pracy przy urządzeniach rozdzielczych, liniach kablowych i liniach napowietrznych do 1 kV. Płachetka stanowi dodatkowy elektroizolacyjny sprzęt ochronny, w celu zmniejszenia porażenia prądem elektrycznym w sytuacjach możliwego przepływu prądu rażeniowego. Inne użycie płachetek powoduje utratę ich właściwości elektroizolacyjnych.

4. Wygląd zewnętrzny wyrobu: Elastyczne płyty gumowe o powierzchni dwustronnie gładkiej. Kolor pomarańczowy.

5. Wymiary i odchyłki wymiarów:

Grubość, mmSzerokość, mmDługość, mm
1,3; 1,5; 2,0 (± 0,2)130; 300; 400; 500; 800 (±5)*230 ; 400; 500; 600; 1000 ( ±5)*

* Inne wymiary po uzgodnieniu z odbiorcą

6. Właściwości fizyko – mechaniczne:

Lp.ParametrWielkość
1.Twardość ° Sh55 ±5
2.Wytrzymałość na rozciąganie MPa, min.12,0
3.Wydłużenie przy zerwaniu % , max.300
4.Wydłużenie trwałe % , max.15

7. Właściwości elektroizolacyjne:

Każda płachetka badana jest napięciem probierczym o wartości skutecznej 10 kV w czasie 1 minuty. Zaleca się wykonywanie okresowych badań wytrzymałości dielektrycznej w trakcie eksploatacji. Okres pomiędzy kolejnymi badaniami nie powinien być dłuższy niż 1 rok. Po upływie roku płachetka powinna być wycofana z użytkowania, aż do czasu pozytywnego przejścia kolejnego badania.

Biorąc pod uwagę występujące narażenia i prawdopodobieństwo wystąpienia szkody (porażenia), intensywność użytkowania, czynniki środowiskowe, możliwość wystąpienia eksploatacyjnych uszkodzeń płachetki pogarszających jego właściwości elektroizolacyjne, Użytkownik powinien sam określić właściwy okres badania, nie dłuższy niż 1 rok.

8. Warunki użytkowania płachetek elektroizolacyjnych:

Należy postępować zgodnie z Instrukcją podaną na drugiej stronie zaświadczenia o wyniku próby napięciowej.

9. Oznakowanie:

Każdy wyrób oznakowany trwale zgodnie z w/w normą i do każdego załączone „Zaświadczenie o wyniku próby napięciowej”.

10. Pakowanie:

Pakowane w paczki w ilości uzgodnionej z odbiorcą i zawijane w folię.

Pobierz PDF