Płyty gumowe

Płyty gumowe stosowane są w różnych gałęziach przemysłu w postaci arkuszy lub wyciętych uszczelek i podkładek pracujących w stanie nie naprężonym.

W zależności od bazy kauczuku zawartych w gumie rozróżniamy następujące rodzaje płyt:

Płyty
uszczelniające

W ofercie posiadamy płyty na bazie kauczuków SBR, SBR/NBR, SBR/CR, EPDM, płyty NBR (olejoodporna), NR, NR/SBR oraz CR...

Płyty specjalnego
przeznaczenia

Wykonujemy płyty specjalnego przeznaczenia m.in. płyty trudnozapalne, antystatyczne, płyty PARA oraz płyty dielektryczne / olejoodporne...

Ułatwienia dostępu