Uszczelki gumowe do kręgów betonowych

Uszczelki międzykręgowe h=19 (ø1000); h=22 (ø1200); h=26 (ø1500).

Uszczelki międzykręgowe wykonane są w postaci wytłaczanych profili o różnych przekrojach poprzecznych w „formie klina” z gumy na bazie kauczuku SBR, w kolorze czarnym.

Uszczelki oferujemy w metrach bieżących oraz jako uszczelki klejone lub zawulkanizowane o średnicy ø1000, ø1200 i ø1500 mm.

Uszczelki stosowane są do szczelnego połączenia kręgów betonowych w systemach odwadniania, kanalizacji i odprowadzania wody deszczowej. Wymiary dostosowane są do różnych typów i średnic kręgów.

Uszczelki są wykonane z mieszanki gumowej na bazie kauczuku SBR o twardości 40±5° ShA i właściwościach zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 681-1:2002/A3:2006 „Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1:Guma”.

Kształt i wymiary

Tolerancje wymiarów wg normy ISO 3302 klasa E 2.

Uszczelki klejone lub zawulkanizowane pakowane są w torby foliowe w ilościach:

Uszczelki produkowane w metrach bieżących pakowane są w kartony:

Inny rodzaj opakowania do uzgodnienia z odbiorcą.

Uszczelki międzykręgowe należy:

Montaż

a) Przed montażem uszczelki należy oczyścić górny i dolny zamek kręgów z piasku, ziemi oraz innych zanieczyszczeń mogących wpłynąć negatywnie na szczelność połączenia.

b) Naciągnąć uszczelkę klinową na zamek górny kręgu, następnie wyrównać jej rozmieszczenie zgodnie z wyprofilowaniem zamka.

c) Na tak umieszczoną uszczelkę nanieść równomiernie „pastę poślizgową do montażu uszczelek kręgów betonowych”, np. Gleitmittel (pobierz Załącznik Nr 1). Konieczne jest również dokładne przesmarowanie tą pastą zamka dolnego kręgu nakładanego z góry na studnię – co zapobiega wywinięciu się uszczelki Po zamontowaniu element górny musi być równomiernie posadowiony na elemencie dolnym. Prawidłowo zamontowana uszczelka zapewnia szczelność połączenia.

d) Dla równomiernego rozłożenia naprężeń pionowych w studni należy wypełnić zaprawą technologiczne szczeliny powstałe po złożeniu kręgów.

e) Przy wykonaniu kolejnych połączeń postępować jak w pkt. a-e.