Uszczelnienia bentonitowe „SANTOBENT”

Uszczelnienia bentonitowe „SANTOBENT” – to szeroki asortyment wytłaczanych „plastycznych” profili o różnych przekrojach stosowanych do uszczelniania przeciwwodnego przerw technologicznych w betonowaniu. Pęcznienie profili zapewnia trwałe uszczelnienie styku po pojawieniu się w nim wody . Podstawowym składnikiem mieszanki bentonitowej z której wykonane są uszczelnienia „SANTOBENT” jest Bentonit – minerał ilasty, o właściwościach pęczniejących. Umieszczenie uszczelki bentonitowej w zamkniętej przestrzeni betonu ogranicza swobodę pęcznienia bentonitu. Przenikająca woda powoduje uwodnienie bentonitu i powstanie nieprzepuszczalnego żelu, który staje się barierą wodoszczelną i pod wpływem ciśnienia pęcznienia wypełnia oraz uszczelnia rysy i pory w betonie, skutecznie zapobiegając dalszej migracji wody.

Uszczelki bentonitowe o różnych profilach znajdują zastosowanie:

Nasze uszczelki bentonitowe charakteryzują się takimi właściwościami jak:

Właściwości techniczne

L.p.WłaściwośćWymaganiaNorma
1.WyglądGładka powierzchnia, kolor czarny lub niebieski.Ocena wizualna
2.Gęstość​1,25+-0,05 g/cm3PN-ISO 2781+AC1:1996
*3.Edometryczny wskaźnik pęcznienia≥160 %PN-88/B-04481
*4.Czas pęcznienia, doby7PN-88/B-04481
*5.Ciśnienie pęcznienia, kPa≥300PN-88/B-04481
*6.Współczynnik filtracji m/sBrak filtracjiInstrukcja ITB nr339

* Właściwości potwierdzone badaniami wykonanymi przez Instytut Techniki Budowlanej

RAPORT Z BADAŃ NR LG-1100/P/08.

Uszczelnienia bentonitowe „SANTOBENT” posiadają Atest Higieniczny B-BK-60211-0500/20.

Uszczelnienia bentonitowe „SANTOBENT” produkowane są w postaci uszczelek o profilu okrągłym w zakresie średnic 10mm do +-40 mm i przekroju prostokątnym zgodnie z wymaganiami klienta np.8x16mm; 12x25mm; 15x25mm.

Uszczelnienia „SANTOBENT” produkowane są również w kształtach i wymiarach odpowiadających indywidualnym życzeniom klienta.

Tolerancje wymiarów w VII klasie dokładności wg PN-66/C-94126 dla wymiarów :

Wyroby przechowywać w pomieszczeniach suchych bez narażenia na działanie wilgoci.

Montaż

Powierzchnia betonu w miejscu styku z uszczelką powinna być oczyszczona z wszelkich zalegających na niej zanieczyszczeń . Uszczelkę układa się w złączu betonowym, dociskając ją do podłoża. Łączenie profilu odbywa się przez zetknięcie jego końców. Uszczelkę umieszcza się w zamkniętej przestrzeni betonu. Nie układać materiału na otwartą powierzchnię lub miejsca zewnętrzne.

Atest higieniczny