Protokół z przeszkolenia

Załącznik Nr.4 do zapytania ofertowego Nr 1/KPO/2024

Dębe Wielkie  17.06.2024

PROTOKÓŁ Z PRZESZKOLENIA UŻYTKOWNIKA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Dotyczy realizacji zadania:

Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95kWp(+/- 0,05kWp)

Zakłady Przemysłu Gumowego „Santochemia” Spółdzielnia Pracy

05-311 Dębe Wielkie, ul. Warszawska 86

Zakres szkolenia:

a) elementy instalacji i ich przeznaczenie

b) ogólna obsługa instalacji

c) parametry pracy instalacji

d) przekazano dane instalatora i ustawienia zabezpieczenia falownika

e) zapoznano z procedurą awaryjnego wyłączenia instalacji fotowoltaicznej

Dokonano sprawdzenia ustawień i potwierdzono ich prawidłowe wprowadzenie.

Zamawiający potwierdza odbiór instrukcji użytkowania      tak     nie

Podpis Wykonawcy ……………………………………….

Podpis Zamawiającego ……………………………………….

Ułatwienia dostępu