Wyroby elektroizolacyjne

Wyroby elektroizolacyjne stosowane są jako dodatkowy sprzęt elektroizolacyjny zwiększający bezpieczeństwo pracy przy obsłudze urządzeń elektrycznych. Produkowane są w oparciu o technologie zgodną z obowiązującą normą PN-EN 61111:2009.

Wyroby dostępne w kolorach: brązowy, zielony, szary oraz grafitowy.

Dwuwarstwowy, gumowy chodnik elektroizolacyjny klasa 2

Chodniki elektroizolacyjne w kl. 2 są przeznaczone do pracy przy urządzeniach elektrycznych o maksymalnym napięciu znamionowym 17000 V – dla napięcia przemiennego i 25 500 V – dla napięcia stałego

Chodnik elektroizolacyjny
kl. 0

Chodniki elektroizolacyjne w kl. 0 są przeznaczone do izolowania podłoża w miejscu pracy pod napięciem przy urządzeniach elektrycznych o maksymalnym napięciu stałym 1500 V

Chodnik elektroizolacyjny
750 x 750 mm, kl. 2

Chodniki elektroizolacyjne w kl. 2 są przeznaczone do stosowania przy urządzeniach elektrycznych o maksymalnym napięciu znamionowym 17000 V – dla napięcia przemiennego i 25 500 V – dla napięcia stałego.

Chodnik elektroizolacyjne
(w rolkach), kl. 2

Chodniki elektroizolacyjne w kl. 2 są przeznaczone przy urządzeniach elektrycznych o maksymalnym napięciu znamionowym 17000 V – dla napięcia przemiennego i 25 500 V – dla napięcia stałego.

Płachetki izolacyjne

Płachetki elektroizolacyjne do prac pod napięciem stosuje się do izolowania miejsca pracy przy urządzeniach rozdzielczych, liniach kablowych i liniach napowietrznych do 1 kV

Ułatwienia dostępu