Płyty specjalnego przeznaczenia

Płyty trudno zapalne
wg. PN-EN 45545-2:2013 +A1:2015

Nazwa wyrobu: Płyty trudno zapalne wg. PN-EN 45545-2:2013 +A1:2015

Producent: Z.P.G. ,,Santochemia”, Spółdzielnia Pracy, 05-311 Dębe Wielkie, ul. Warszawska 86.

Charakterystyka wyrobu: Płyty gumowe jednobarwne, wykonane na bazie kauczuku etylenowo – propylenowego (EPDM). Powierzchnia płyt dwustronnie gładka lub z odciskiem płótna.

Kolor: czarny

Wymiary płyt:

Parametry fizyko – mechaniczne płyt:

L.p.WłaściwośćJedn.Wartość wymaganaNorma
1.Twardość0ShA65±5PN-80 C-04238
2.Wytrzymałość na rozciąganie, minMPa5,0PN-ISO 37
3.Wydłużenie przy zerwaniu, min%400PN-ISO 37
4.Wytrzymałość na rozdzieranie, minkN/m20PN-ISO 34-1 Metoda B
5.Odkształcenie trwałe po ściskaniu, 700oC, 22h, max40PN-ISO 815
6.Odporność na starzenie w powietrzu 100oC, 70h
• zmiana twardości
• zmiana wytrzymałości
• zmiana wydłużenia
±10
±30
-50
PN-ISO 188
5.Ciężar właściwyg/cm31,4+/-0,05PN-ISO 2781
6.Właściwości ogniowe wg. EN 45545-2
R22
R23
HL3
HL3

Raport z badań

Pobierz PDF