Wykładziny podłogowe

Kauczukowa wykładzina
podłogowa – Olejoodporna

1. Nazwa wyrobu: Kauczukowa wykładzina podłogowa – Olejoodporna

2. Producent: ZPG „SANTOCHEMIA” Sp-nia Pracy, Dębe Wielkie 05-311, ul. Warszawska 86

3. Wymagania ogólne

3.1 Wykładziny podłogowe odpowiadają wymaganiom zawartym w polskiej normie: PN-78/ C – 94140 „Wykładzina gumowa ryflowana”

4. Przeznaczenie: Wykładziny przeznaczone są do stosowania w obiektach mieszkalnych, przemysłowych i handlowych o przeciętnym natężeniu ruchu.

5. Wygląd zewnętrzny

Lp. MetroRyflowana w prążki
1Powierzchnia licowaZ wypukłym wzorem w postaci okrągłych pastylek o średnicy 28 mm i wysokości 0,5 mm, jednobarwna*Ryflowana w prążki o szerokości 5,0mm i wysokości 1,4mm jednobarwna*
2Powierzchnia spodniaMoletowana odciskiem tkaniny, zwiększająca przyczepność do podłoża przy klejeniu, jednobarwna w kolorze takim samym lub zbliżonym do powierzchni licowej.

*Barwa wykładziny powinna być uzgodniona z odbiorcą wg. katalogu Spółdzielni. Dopuszcza się nieznaczne różnice w odcieniach tego samego koloru w różnych partiach.

6. Wymiary i odchyłki wymiarów

Grubość [mm]Szerokość [mm]Długość w rolce [mb]
 prążki
2,5± 0,2

1450 ± 14

1450 ± 14

10 – 15

± 0,05

3,0± 0,3
3,5± 0,3
4,0± 0,4
5,0± 0,5

5

± 0,02

6,0± 0,5
8,0± 0,5

* Dopuszcza się produkcję wykładziny o innych wymiarach i odchyłkach, uzgodnionych z odbiorcą.

7. Własności fizyko – mechaniczne

Lp.WłasnościJednostkaWartość wymaganaWartość uzyskanaMetoda badania
1.Twardość°ShA70 – 8070PN-80/04238
2.Wytrzymałość na rozciąganie, minMPa54,0PN-ISO 37
3.Ścieralność, maxmm3250202PN-ISO 4649
4.Odporność na zginanie na rdzeniu o średnicy 10mmBrak pęknięć i nadłamańBrak pęknięć i nadłamańPN-78/C-94140
5.Chłonność wody:
20°C/144godz, max.
%20,12PN-EN ISO 62
6.Odporność na starzenie:
70°C/144 godz. zmiana wytrzymałości na rozciąganie, max.
%30+ 21,1PN-ISO 188
7.Odporność na działanie paliwa napędowego:
20°C/22 godz. zmiana masy max.
%-7 + 25+11,9PN-ISO 1817
8.Temperatura stosowania°C-40 ÷ +100

8. Wykładziny zostały zaprojektowane tylko do użytku wewnętrznego i nie mogą być stosowane na zewnątrz. Wykładziny nie zaleca się stosować w warunkach, w których mogą być narażone na działanie promieni słonecznych i ozonu. Zmiana koloru nawierzchni nie jest uważana za wadę materiału. Po zastosowaniu wykładzin, pomieszczenia przed oddaniem do użytku należy wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.

9. Wykładziny powinny być przyklejone do podłoża na całej powierzchni klejem (np. Terokal 2444, Adesilex VZ). Wytyczne stosowania i konserwacji gumowych wykładzin podłogowych zgodnie z instrukcją Producenta.

Pobierz PDF