Wyroby elektroizolazyjne

Chodniki gumowe elektroizolacyjne (w rolkach), klasa 2

Nazwa wyrobu: Chodnik gumowy elektroizolacyjny (w rolkach) klasa 2 wg. PN-EN 61111:2009

Przeznaczenie i zakres stosowania: Chodniki elektroizolacyjne w kl. 2 są przeznaczone przy urządzeniach elektrycznych o maksymalnym napięciu znamionowym 17000 V – dla napięcia przemiennego i 25 500 V – dla napięcia stałego.

I. Wygląd zewnętrzny wyrobu

  1. Chodnik o stronie wierzchniej ryflowanej i stronie spodniej moletowanej odciskiem tkaniny
  2. Kolor – brązowy lub inny uzgodniony z klientem.
  3. Wymiary i dopuszczalne odchyłki wymiarów
WymiarWielkośćOdchyłki
Wysokość ryfli1,6 mm±0,2 mm
Grubość całkowita5 mm*-0,3/ +0,5 mm
Szerokość chodnika600-1220 mm*±2%
Długośćod 1 mb do 8 mb, powyżej 8 mb*±2%

*wg uzgodnień z klientem

II. Własności elektroizolacyjne chodnika w klasie 2: wartość skuteczna przy badaniu napięciem przemiennym probierczym 20kV.

III. Własności fizyko-mechaniczne wyrobu

Lp.ParametrJednostkaWielkość
1.Twardość°ShA65 ÷ 75
2.Wytrzymałość na rozciąganie, min.MPa5
3.Wydłużenie względne w chwili zerwania min.%200
4.Wytrzymałość na rozdzieranie, min.kV/m20
5.Odporność na starzenie cieplne w powietrzu o temperaturze 70°C przez 168 h oznaczona przez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min.%80
6.Odporność na przekłucie, min.N70
7.Odporność na poślizg, min.N50
8.Oporność na palenie, max.mm50
9.Odporność na niskie temperatury (-25°C)brak pęknięć, rys, przetarć
10.Odporność na działanie kwasu siarkowego poprzez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min.%75
11.Odporność na działanie oleju nr 1 poprzez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min.%75

IV. Warunki użytkowania chodników elektroizolacyjnych wg. Instrukcji podanej na drugiej stronie zaświadczenia o wyniku próby napięciowej.

V. Producent udziela gwarancji na chodnik gumowy elektroizolacyjny na okres 12 miesięcy od daty produkcji.

Pobierz PDF